تفاوت ترامپ با پنج رئیس جمهور پیش در ادای خلیج فارس

تفاوت ترامپ با پنج رئیس جمهور پیش از خود در ادای نام بلند خلیج فارس.مردی که یک تنه آبروی همه رؤسای جمهور دنیا را برباد داد!

تفاوت ترامپ با پنج رئیس جمهور پیش از خود در ادای نام بلند خلیج فارس.مردی که یک تنه آبروی همه رؤسای جمهور دنیا را برباد داد!
226
00:28
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.