فیلم کوتاه گره گشایی

کارگردان: جعفر پناهی
تصویربردار: محمود کلاری

کارگردان: جعفر پناهی تصویربردار: محمود کلاری
211
00:09
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.