صدای جنگ!

این صدایی بود که خبرهای جنگ را در دهه ی شصت به مردم اطلاع می داد. خیلی از عبارت های رسانه ای جنگ را محمود کریمی علویجه به فرهنگ لغات جنگ اضافه کرد

این صدایی بود که خبرهای جنگ را در دهه ی شصت به مردم اطلاع می داد. خیلی از عبارت های رسانه ای جنگ را محمود کریمی علویجه به فرهنگ لغات جنگ اضافه کرد
225
00:59
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.