ترافیک شدید در مرز مهران همراه با موجی از گرد و خاک

چند سال است که علی رغم دریافت وجوه مختلف از زائران اربعین هنوز این جاده عریض نشده و مسافران اینگونه سرگردان و معطل می شوند!

چند سال است که علی رغم دریافت وجوه مختلف از زائران اربعین هنوز این جاده عریض نشده و مسافران اینگونه سرگردان و معطل می شوند!
273
00:25
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.