اجرای بسیار زیبا سرود ای ایران با ساز قانون

این سرود را روح الله خالقی در سال ۱۳۲۳ در آواز دشتی آفریده و بعدها حسین گل گلاب شعر آنرا سرود.

این سرود را روح الله خالقی در سال ۱۳۲۳ در آواز دشتی آفریده و بعدها حسین گل گلاب شعر آنرا سرود.
193
01:21
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.