مجری شبکه۳: میخواستیم درخصوص مسکن مهر

بین وزرای دولت قبل و فعلی مناظره برگزار کنیم
وزیردولت قبل رسما اعلام آمادگی کرد، اما به دلایلی مناظره برگزار نمیشود !

بین وزرای دولت قبل و فعلی مناظره برگزار کنیم وزیردولت قبل رسما اعلام آمادگی کرد، اما به دلایلی مناظره برگزار نمیشود !
210
00:51
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.