توضیحات دکتر مازیار حسینی در مورد شایعه فعال شدن گسل ت

توضیحات دکتر مازیار حسینی در مورد شایعه فعال شدن گسل تهران همزمان با وقوع زلزله کرمانشاه

توضیحات دکتر مازیار حسینی در مورد شایعه فعال شدن گسل تهران همزمان با وقوع زلزله کرمانشاه
317
00:58
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.