نگاهی طنز به "آمار دادن مسئولین در رابطه با زلزله"

یکی دیگر از شاهکارهای مهران مدیری!

یکی دیگر از شاهکارهای مهران مدیری!
176
02:19
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.