توصیه جدی جانشین فرمانده کل سپاه به اروپا

تاکنون احساس می کردیم اروپا تهدیدنیست و بردموشکهارا افزایش ندادیم،ولی اگر اروپا بخواهد تهدیدی علیه ماشود،محدودیت ها را برمی داریم.

تاکنون احساس می کردیم اروپا تهدیدنیست و بردموشکهارا افزایش ندادیم،ولی اگر اروپا بخواهد تهدیدی علیه ماشود،محدودیت ها را برمی داریم.
227
02:34
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.