کنایه مجدد دیرین دیرین به فرقه زنبیلیه

کنایه مجدد دیرین دیرین به فرقه زنبیلیه (احمدی نژاد، بقایی و مشایی)

کنایه مجدد دیرین دیرین به فرقه زنبیلیه (احمدی نژاد، بقایی و مشایی)
337
01:09
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.