پوتین در مسابقه استعدادیابی

شرکت پوتین در مسابقه کشف استعدادها و به نمایش گذاشتن هنرش در خوانندگی؛ واکنش داوران که پشت به صحنه امتیاز می دادند، هنگام پی بردن به هویت خواننده را ببینید.

شرکت پوتین در مسابقه کشف استعدادها و به نمایش گذاشتن هنرش در خوانندگی؛ واکنش داوران که پشت به صحنه امتیاز می دادند، هنگام پی بردن به هویت خواننده را ببینید.
197
01:26
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.