صد کودک ادای والدینشان را در می آورند

ودکان با توجه به رفتارهایی که والدینشان مدام در حال تکرار هستند ادای آن ها را در می آورند..

ودکان با توجه به رفتارهایی که والدینشان مدام در حال تکرار هستند ادای آن ها را در می آورند..
133
03:57
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.