آیا ممکن است زلزله دیگری در تهران رخ دهد

توضیحات کامل دکتر زارع، استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله درباره تمام فرضیاتی که ممکن است رخ دهد.

توضیحات کامل دکتر زارع، استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله درباره تمام فرضیاتی که ممکن است رخ دهد.
262
00:28
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.