تصویر کشیده شده زندانیان گوانتانامو

زندان گوانتانامو تنها چند متر با اقیانوس فاصله دارد، اما زندانیان آن از اقیانوس تنها صدا و بویش را حس می کنند. به جز یکبار که باعث شد آنها این تصاویر را بکشند!

زندان گوانتانامو تنها چند متر با اقیانوس فاصله دارد، اما زندانیان آن از اقیانوس تنها صدا و بویش را حس می کنند. به جز یکبار که باعث شد آنها این تصاویر را بکشند!
198
01:27
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.