اوکراینی ها سیاستمداران فاسد را به سطل زباله می اندازن

ن ها در این چالش آن دسته از سیاست مدارانی را که به اعتقادشان فاسد هستند، در سطل های زباله پرتاب می کنند.از چند نماینده ی مجلس طرفدار رییس جمهور برکنار شده طرفدار روسیه گرفته تا یک مقام محلی در شهر بندری "اودسا" که متهم است ۳۰ هزار پوند از اعتبار اختصاص داده شده برای بازپروری کودکان پناهنده دزدی کرده، تا کنون به این طریق مجازات شده اند.آن ها تعدادی از این افراد را بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در سطل نگه داشت

ن ها در این چالش آن دسته از سیاست مدارانی را که به اعتقادشان فاسد هستند، در سطل های زباله پرتاب می کنند.از چند نماینده ی مجلس طرفدار رییس جمهور برکنار شده طرفدار روسیه گرفته تا یک مقام محلی در شهر بندری "اودسا" که متهم است ۳۰ هزار پوند از اعتبار اختصاص داده شده برای بازپروری کودکان پناهنده دزدی کرده، تا کنون به این طریق مجازات شده اند.آن ها تعدادی از این افراد را بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در سطل نگه داشت
185
00:58
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.