من مسلمانم اما

همیشه تصورات بدی در مورد اسلام وجود داشته و با تعبیرات بدی که به این دین وارد شده تصورات بدی در مورد مسلمانان به وجود آمده. تصورات نادرست و غلطی مثل خشونت در اسلام یا تروریست بودن مسلمانان و…حال در این ویدئو از زبان مسلمانان تعریف جدیدی از این دین آسمانی ارائه میشود.

همیشه تصورات بدی در مورد اسلام وجود داشته و با تعبیرات بدی که به این دین وارد شده تصورات بدی در مورد مسلمانان به وجود آمده. تصورات نادرست و غلطی مثل خشونت در اسلام یا تروریست بودن مسلمانان و...حال در این ویدئو از زبان مسلمانان تعریف جدیدی از این دین آسمانی ارائه میشود.
124
01:46
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.