هیچ جایی نیست مردم حرفشان را بزنن

مردم را فقط برای مرگ بر آمریکا می خواهید؟ /جایی بگذارید تا مردم حرفشان را بزنند/ شیشه مغازه مرا بشکنید، مشکل حل می شود؟

مردم را فقط برای مرگ بر آمریکا می خواهید؟ /جایی بگذارید تا مردم حرفشان را بزنند/ شیشه مغازه مرا بشکنید، مشکل حل می شود؟
242
02:35
100%
امتیازها : 1
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.