سرلشکر باقری: کشته های اغتشاشات اخیر مشکوک است

سرلشکر باقری: کشته های اغتشاشات اخیر مشکوک است – سرلشکر باقری با اشاره به فتنه اخیر گفت: جا دارد از نیروی انتظامی، بسیج، سپاه، دستگاه های امنیتی، وزارت اطلاعات و وزارت کشور قدردانی کنم. در شورش های هفته گذشته حتی یک مورد سراغ نداشتیم که از نیرو های انتظامی، سپاه یا بسیج با اسلحه به خیابان آمده باشند؛ چرا که طبق دستورالعمل های ستاد کل نیرو های مسلح، این موضوع ممنوع است و ..

سرلشکر باقری: کشته های اغتشاشات اخیر مشکوک است - سرلشکر باقری با اشاره به فتنه اخیر گفت: جا دارد از نیروی انتظامی، بسیج، سپاه، دستگاه های امنیتی، وزارت اطلاعات و وزارت کشور قدردانی کنم. در شورش های هفته گذشته حتی یک مورد سراغ نداشتیم که از نیرو های انتظامی، سپاه یا بسیج با اسلحه به خیابان آمده باشند؛ چرا که طبق دستورالعمل های ستاد کل نیرو های مسلح، این موضوع ممنوع است و ..
202
00:50
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.