روحانی: معترضان، خس و خاشاک و آشغال نیستند

روحانی در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین المللی فارابی گفت: در خیابان عده ای اعتراض می کنند. خواهش می کنم به همه مردم ما احترام بگذارید. وی افزود: اجازه دهید موضوع در یک دادگاه صالح ثابت شود. یا خس و خاشاک است، یا گاو، یا گوساله، یا آشغال است. چرا توهین می کنید و بی ادبانه با جامعه برخورد می کنید؟. دقیق حرف بزنیم، مخصوصا در تریبون های مقدس. ملت ما ملت بزرگی است.

روحانی در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین المللی فارابی گفت: در خیابان عده ای اعتراض می کنند. خواهش می کنم به همه مردم ما احترام بگذارید. وی افزود: اجازه دهید موضوع در یک دادگاه صالح ثابت شود. یا خس و خاشاک است، یا گاو، یا گوساله، یا آشغال است. چرا توهین می کنید و بی ادبانه با جامعه برخورد می کنید؟. دقیق حرف بزنیم، مخصوصا در تریبون های مقدس. ملت ما ملت بزرگی است.
228
01:47
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.