مراسم نمادین مردم برای دریانوردان سانچی

مراسم نمادین مردم برای دریانوردان سانچی مراسم نمادینی که مردم برای دریانوردان کشتی سانچی در ساحل بوشهر انجام دادند.

مراسم نمادین مردم برای دریانوردان سانچی مراسم نمادینی که مردم برای دریانوردان کشتی سانچی در ساحل بوشهر انجام دادند.
218
00:06
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.