نسخه ی کامل مصاحبه ی مشهور عباس کیارستمی

مصاحبه ی مشهور عباس کیارستمی که در آن می گوید: « ترجیح می دهم خودم بمانم تا این که کاری از من بماند.»
(دانشگاه ایندیانا، بهار ۲۰۱۴)

مصاحبه ی مشهور عباس کیارستمی که در آن می گوید: « ترجیح می دهم خودم بمانم تا این که کاری از من بماند.» (دانشگاه ایندیانا، بهار ۲۰۱۴)
191
08:37
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.