مصاحبه استیون کولبر با ترامپ

مصاحبه استیون کولبر با ترامپ – در این مصاحبه ساختگی و جالب استیون کولبر، با استفاده از مصاحبه های دیگر ترامپ یک مصاحبه ساختگی ساخته تا حماقت او را بیش از بیش نمایان کند. دیدن این مصاحبه بامزه را از دست ندهید.

صاحبه استیون کولبر با ترامپ - در این مصاحبه ساختگی و جالب استیون کولبر، با استفاده از مصاحبه های دیگر ترامپ یک مصاحبه ساختگی ساخته تا حماقت او را بیش از بیش نمایان کند. دیدن این مصاحبه بامزه را از دست ندهید.
218
01:53
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.