عذرخواهی به علت جا ماندن پنس در داخل شکم بیمار!

گزارشی از عذر خواهی رییس بیمارستان شهید بهشتی اردستان به علت جاماندن پنس در داخل شکم بیمار

گزارشی از عذر خواهی رییس بیمارستان شهید بهشتی اردستان به علت جاماندن پنس در داخل شکم بیمار
177
00:11
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.