چگونه می توان تغییر کرد؟

چگونه می توان تغییر کرد؟ اگر می خواهید تغییر کنید باید طرز فکرتان را تغییر دهید. آیا راه استراتژیکی برای قانع کردن و تغییر عقاید یه نفر وجود داره؟ اولین و ناامیدکننده ترین چیزی که باید باهاش کنار بیایین اینه که حقایق کسی رو قانع نمی کنن. خصوصا اگر اون افراد از قبل عقاید دیگه ای داشته باشن.

چگونه می توان تغییر کرد؟ اگر می خواهید تغییر کنید باید طرز فکرتان را تغییر دهید. آیا راه استراتژیکی برای قانع کردن و تغییر عقاید یه نفر وجود داره؟ اولین و ناامیدکننده ترین چیزی که باید باهاش کنار بیایین اینه که حقایق کسی رو قانع نمی کنن. خصوصا اگر اون افراد از قبل عقاید دیگه ای داشته باشن.
165
03:54
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.