چیزهای معمولی با هدف غیر معمولی

در این ویدئو با اشیایی آشنا می شویم که به نظر معمولی میان ولی کاربردهای خاصی دارند که باهم می بینیم.

در این ویدئو با اشیایی آشنا می شویم که به نظر معمولی میان ولی کاربردهای خاصی دارند که باهم می بینیم.
222
04:01
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.