بشر از کجا و با چه هدفی آمده است؟

کمتر کسی است که این سؤال را از خود یا از دیگران نکند: ما برای چه به وجود آمده‏ ایم؟ نظریه های بسیار زیادی درباره ی خاستگاه بشر وجود دارد در این ویدئو به هدف خلقت بشر و ماموریت آن در این جهان می پردازیم.

کمتر کسی است که این سؤال را از خود یا از دیگران نکند: ما برای چه به وجود آمده‏ ایم؟ نظریه های بسیار زیادی درباره ی خاستگاه بشر وجود دارد در این ویدئو به هدف خلقت بشر و ماموریت آن در این جهان می پردازیم.
179
-
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.