دهه شصتی ها هر کجا پا می گذارند مشکل ایجاد می کنند!!!

نگاهی عجیب و ناعادلانه به دهه شصتی ها از معاون اول رییس جمهور-اسحاق جهانگیری سیاست مدار مدیر ارشد اجرایی ایرانی است، که هم اکنون در دولت دوازدهم، به عنوان معاون اول رئیس جمهور ایران فعالیت می نماید، از دهه شصتی ها به عنوان علل بروز مشکلات اسم می برد.

نگاهی عجیب و ناعادلانه به دهه شصتی ها از معاون اول رییس جمهور-اسحاق جهانگیری سیاست مدار مدیر ارشد اجرایی ایرانی است، که هم اکنون در دولت دوازدهم، به عنوان معاون اول رئیس جمهور ایران فعالیت می نماید، از دهه شصتی ها به عنوان علل بروز مشکلات اسم می برد.
189
00:50
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.