طبیعت چهار فصل ایلام عروس زاگرس

ایلام- استان ایلام به دلیل طبیعت و منابع طبیعی خدادادی و بی نظیر همراه با درختان بلوط فضایی متنوع را برای گردشگری در طبیعت طی ایام نوروز فراهم کرده است. ایلام با طبیعت بی نظیر و گیاهان متنوع توانسته به عنوان یکی از قطب های تولید عسل در کشور مطرح شود و این نتیجه برخورداری از ۵۵۰ گونه گیاهی شهدزا مناسب برای تولید عسل است.

ایلام- استان ایلام به دلیل طبیعت و منابع طبیعی خدادادی و بی نظیر همراه با درختان بلوط فضایی متنوع را برای گردشگری در طبیعت طی ایام نوروز فراهم کرده است. ایلام با طبیعت بی نظیر و گیاهان متنوع توانسته به عنوان یکی از قطب های تولید عسل در کشور مطرح شود و این نتیجه برخورداری از 550 گونه گیاهی شهدزا مناسب برای تولید عسل است.
132
01:00
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.