خشک شدن تالاب انزلی باورش سخت است.

خشک شدن تالاب انزلی باورش سخت است.تصاویر هوایی از سال ۷۳ تا ۹۵

خشک شدن تالاب انزلی باورش سخت است.تصاویر هوایی از سال ۷۳ تا ۹۵
113
01:00
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.