پاسخ متفاوت مهدی سلطانی به سوال عاشق شدی مدیری

پاسخ متفاوت مهدی سلطانی به سوال عاشق شدی مدیری / قسمتی از برنامه دورهمی که در آن مهدی سلطانی سروستانی به سوال عاشق شدی مهران مدیری یک پاسخ متفاوت و البته جالب میدهد.

پاسخ متفاوت مهدی سلطانی به سوال عاشق شدی مدیری / قسمتی از برنامه دورهمی که در آن مهدی سلطانی سروستانی به سوال عاشق شدی مهران مدیری یک پاسخ متفاوت و البته جالب میدهد.
191
02:59
100%
امتیازها : 1
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.