پشت صحنه ی سکانس بالن در حال غرق سریال پایتخت

پشت صحنه ی سکانس بالن در حال غرق سریال پایتخت – سکانس بالن که در سریال پایتخت در ترکیه به روی آنتن رفت، در واقع در نوشهر روستای خیرسر ضبط شد. ویدئو اختصاصی از پشت صحنه ی سکانس بالن درحال غرق سریال پایتخت در ساحل نمک آبرود .

پشت صحنه ی سکانس بالن در حال غرق سریال پایتخت - سکانس بالن که در سریال پایتخت در ترکیه به روی آنتن رفت، در واقع در نوشهر روستای خیرسر ضبط شد. ویدئو اختصاصی از پشت صحنه ی سکانس بالن درحال غرق سریال پایتخت در ساحل نمک آبرود .
167
00:28
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.