حرکت زیبای هدیه تهرانی در روز طبیعت

حرکت زیبای هدیه تهرانی در آستانه روز طبیعت – هدیه تهرانی هنرمند سرشناس در حال جمع آوری زباله از میان جنگل النگدره گرگان. محمود شکیبا فعال محیط زیست با انتشار این فیلم نوشته: امیدوارم روزی برسه که یادبگیریم شاخه ای رو که روش نشستیم اره نکنیم.

حرکت زیبای هدیه تهرانی در آستانه روز طبیعت - هدیه تهرانی هنرمند سرشناس در حال جمع آوری زباله از میان جنگل النگدره گرگان. محمود شکیبا فعال محیط زیست با انتشار این فیلم نوشته: امیدوارم روزی برسه که یادبگیریم شاخه ای رو که روش نشستیم اره نکنیم.
102
00:24
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.