پیام عاشقانه سالوادور برای ارسطو!

پیام عاشقانه سالوادور برای ارسطو! – این فرد ایتالیایی یکی از طرفداران سریال پایتخت است؛ او قبل از تماشای پایتخت کاپشن ارسطو رو که به تازه گی خریده می پوشه و سریال رو می بینه!

پیام عاشقانه سالوادور برای ارسطو! - این فرد ایتالیایی یکی از طرفداران سریال پایتخت است؛ او قبل از تماشای پایتخت کاپشن ارسطو رو که به تازه گی خریده می پوشه و سریال رو می بینه!
144
00:24
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.