مراسم بست نشینی با حضور احمدی نژاد

مراسم بست نشینی با حضور احمدی نژاد – حضور دکتر احمدی نژاد در مراسم دعا برای آزادی زندانیان در امام زاده صالح (ع).

مراسم بست نشینی با حضور احمدی نژاد - حضور دکتر احمدی نژاد در مراسم دعا برای آزادی زندانیان در امام زاده صالح (ع).
139
00:49
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.