پروژه ۴ ساله پژوهشگران سوئدی رمزگشایی زبان دلفین ها

پروژه ۴ ساله پژوهشگران سوئدی رمزگشایی زبان دلفین ها/ پژوهشگران سوئدی پروژه ۴ ساله ای را آغاز کرده اند که هدف آن درک زبان بسیار پیچیده ای است که دلفین ها از طریق آن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

پروژه 4 ساله پژوهشگران سوئدی رمزگشایی زبان دلفین ها/ پژوهشگران سوئدی پروژه 4 ساله ای را آغاز کرده اند که هدف آن درک زبان بسیار پیچیده ای است که دلفین ها از طریق آن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.
168
01:37
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.