رابطه فرم و شکل صورت با شخصیت

چگونه شکل صورت شما به شخصیت‌تان مربوط است؟ آیا صورت شما مشخص می‌کند که شما چه ویژگی‌هایی دارید؟ مقاله زیر را بخوانید تا در این مورد اطلاعات بیشتری را کسب کنید.

چهره خوانی یک شبه علم است که سعی می‌کند مشخص کند که چگونه شکل صورت و ویژگی‌های چهره، شخصیت را بازتاب می‌دهند. این یک تکنیک است که از اندازه و شکل و ویژگی‌های صورت برای تفسیر شخصیت فرد استفاده می‌کند. اما آیا این واقعاً به این معنی است که یک نفر بر اساس ارزش‌های چهره‌اش سنجیده شود؟

چگونه شکل صورت شما به شخصیت‌تان مربوط است؟ آیا صورت شما مشخص می‌کند که شما چه ویژگی‌هایی دارید؟ مقاله زیر را بخوانید تا در این مورد اطلاعات بیشتری را کسب کنید. چهره خوانی یک شبه علم است که سعی می‌کند مشخص کند که چگونه شکل صورت و ویژگی‌های چهره، شخصیت را بازتاب می‌دهند. این یک تکنیک است که از اندازه و شکل و ویژگی‌های صورت برای تفسیر شخصیت فرد استفاده می‌کند. اما آیا این واقعاً به این معنی است که یک نفر بر اساس ارزش‌های چهره‌اش سنجیده شود؟
150
03:18
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.