اعدام، سرانجام قاتل اهورا

پدر اهورا بعد از اجرای حکم قصاص در گفت وگو با یک خبرنگار محلی در رشت، گفت: «سحرگاه امروز مادر قاتل و همسر سابق قاتل به همراه برخی از اعضای خانواده وی در ورودی زندان لاکان رشت برای گرفتن رضایت آمده بودند اما قاتل در هنگام اجرای حکم هیچ درخواستی برای گرفتن رضایت و بخشش نکرد و بنده شخصاً حکم را اجرا کردم.» پدر اهورا خواستار اجرای حکم اعدام در ملا عام بود اما حکم قاتل در محوطه زندان رشت اجرا شد.

پدر اهورا بعد از اجرای حکم قصاص در گفت وگو با یک خبرنگار محلی در رشت، گفت: «سحرگاه امروز مادر قاتل و همسر سابق قاتل به همراه برخی از اعضای خانواده وی در ورودی زندان لاکان رشت برای گرفتن رضایت آمده بودند اما قاتل در هنگام اجرای حکم هیچ درخواستی برای گرفتن رضایت و بخشش نکرد و بنده شخصاً حکم را اجرا کردم.» پدر اهورا خواستار اجرای حکم اعدام در ملا عام بود اما حکم قاتل در محوطه زندان رشت اجرا شد.
130
00:22
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.