چگونه اجسام را با قدرت ذهن جابجا کنیم؟

شکی نیست که ذهن انسان بسیار پیچیده است و درک تمام قدرت های آن در حال حاضر امکانپذیر نیست. هرشخصی همراه با ابرقهرمان ها، جِدی یا یک رمان علمی تخیلی خوب بزرگ شود، مانند من شیفته ی قدرت های برتر است. ترجیح می دهم راجع به زمانی که صرف رسیدن به نیروهای فرا عادی کرده ام، بحثی نکنم اما روشی را با شما در میان می گذارم که توسط آن ذهن تان را برای رسیدن به قدرت دورجابه جایی پرورش بدهید.

شکی نیست که ذهن انسان بسیار پیچیده است و درک تمام قدرت های آن در حال حاضر امکانپذیر نیست. هرشخصی همراه با ابرقهرمان ها، جِدی یا یک رمان علمی تخیلی خوب بزرگ شود، مانند من شیفته ی قدرت های برتر است. ترجیح می دهم راجع به زمانی که صرف رسیدن به نیروهای فرا عادی کرده ام، بحثی نکنم اما روشی را با شما در میان می گذارم که توسط آن ذهن تان را برای رسیدن به قدرت دورجابه جایی پرورش بدهید.
216
05:00
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.