مسدود شدن فوری تلگرام در روسیه با رای دادگاه

دادگاه روسیه روز جمعه رای به مسدود کردن فوری اپلیکیشن تلگرام در این کشور داد. خبرگزاری تاس می‎گوید که دادگاه روسیه روز جمعه رای خود را برای مسدود شدن ورود به اپلیکیشن تلگرام را صادر کرد.

دادگاه روسیه روز جمعه رای به مسدود کردن فوری اپلیکیشن تلگرام در این کشور داد. خبرگزاری تاس می‎گوید که دادگاه روسیه روز جمعه رای خود را برای مسدود شدن ورود به اپلیکیشن تلگرام را صادر کرد.
212
00:35
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.