نگرانی وزیر آموزش وپرورش از سونامی بازنشستگی معلمان

وزیر آموزش و پرورش در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور گفت: بازنشستگی بیش از ۳۷۰ هزار نفر در پنج سال آینده ادامه فعالیت بزرگ ترین دستگاه اداری کشور را با تهدید مواجه می کند.

وزیر آموزش و پرورش در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور گفت: بازنشستگی بیش از 370 هزار نفر در پنج سال آینده ادامه فعالیت بزرگ ترین دستگاه اداری کشور را با تهدید مواجه می کند.
233
00:59
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.