احمدی نژاد: بعضی ها خیال می کنند جایشان خیلی محکم است

دکتر احمدی نژاد: فکر می کنند تا ابد هستند، زیر پاهایشان خالی شده اما حواسشان نیست، خیال میکنند جایشان محکم است، نسیمی در جامعه درحال شکل گیری است که همه چیز را اصلاح میکند

دکتر احمدی نژاد: فکر می کنند تا ابد هستند، زیر پاهایشان خالی شده اما حواسشان نیست، خیال میکنند جایشان محکم است، نسیمی در جامعه درحال شکل گیری است که همه چیز را اصلاح میکند
244
00:38
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.