زیبا کلام: سینمای حکومتی به جایی نمی رسد

صادق زیبا کلام در گفت و گو با کافه تماشا گفت: سینمای حکومتی ” به وقت شام ” هیچ وقت به هیچ جا نمی رسد

صادق زیبا کلام در گفت و گو با کافه تماشا گفت: سینمای حکومتی " به وقت شام " هیچ وقت به هیچ جا نمی رسد
247
00:22
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.