موج خروج مسئولان و نهادها از تلگرام

پس از اجماع کلی در خصوص حمایت از پیام رسان های داخلی نهاد ها و شخصیت های مختلف در واکنش به این موضوع از تلگرام خارج و به پیام رسان های داخلی مهاجرت کردند. امروز پایگاه دفتر مقام معظم رهبری از تلگرام برای حمایت از پیام رسان های داخلی خارج شد. دولت، شورای نگهبان، وزارت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی و …

پس از اجماع کلی در خصوص حمایت از پیام رسان های داخلی نهاد ها و شخصیت های مختلف در واکنش به این موضوع از تلگرام خارج و به پیام رسان های داخلی مهاجرت کردند. امروز پایگاه دفتر مقام معظم رهبری از تلگرام برای حمایت از پیام رسان های داخلی خارج شد. دولت، شورای نگهبان، وزارت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ...
245
00:35
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.