محاسبه تورم و گرانی به سبک دکتر روحانی

روحانی در مراسم گرامیداشت هفته کارگر: اگر سالی تورم ۸ درصد بوده است ما حقوق را ۱۰ درصد بالا بردیم اگر تورم ۱۵ درصد بوده، ما حقوق را ۱۶ درصد بالا بردیم. در قدم دوم توانستیم تورم را مهار کنیم. وقتی می گویم تورم را مهار کردیم، برخی می گویند گران شده است. ما می گوییم تورم مهار شده، این یعنی به جای اینکه ۲۰ درصد گران شود، ۱۰ درصد گران شده است. روحانی ادامه داد: گرانی کمتر شده نه اینکه ارزان تر شود.

روحانی در مراسم گرامیداشت هفته کارگر: اگر سالی تورم 8 درصد بوده است ما حقوق را 10 درصد بالا بردیم اگر تورم 15 درصد بوده، ما حقوق را 16 درصد بالا بردیم. در قدم دوم توانستیم تورم را مهار کنیم. وقتی می گویم تورم را مهار کردیم، برخی می گویند گران شده است. ما می گوییم تورم مهار شده، این یعنی به جای اینکه 20 درصد گران شود، 10 درصد گران شده است. روحانی ادامه داد: گرانی کمتر شده نه اینکه ارزان تر شود.
265
01:20
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.