آنونس فیلم پازلی ها

چند دانشجوی بیرجندی می خواهند با یک ایده تازه در صنعت رایانه، کسب وکار جدیدی خلق کنند. آن ها به تهران می آیند تا به آرزویشان برسند، اما نمی دانند که دقیقاً چه گونه باید موفق شوند.
www.gilantv.com

چند دانشجوی بیرجندی می خواهند با یک ایده تازه در صنعت رایانه، کسب وکار جدیدی خلق کنند. آن ها به تهران می آیند تا به آرزویشان برسند، اما نمی دانند که دقیقاً چه گونه باید موفق شوند. www.gilantv.com
327
01:41
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.