نماهنگی ازعشقبازی مردم با شهیدحججی-باصدای همایون شجریان

شتک زده است به خورشید، خون ِ بسیاران …; | نمایی از عشق بازی مردم با محسن شان | تشییع #شهید_حججی در تهران | با صدای همایون شجریان

شتک زده است به خورشید، خون ِ بسیاران ...; | نمایی از عشق بازی مردم با محسن شان | تشییع #شهید_حججی در تهران | با صدای همایون شجریان
296
03:20
100%
امتیازها : 1
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.