اگر شما رئیس جمهور بودید!

ما از ۱۰۰ نفر در سنین مختلف پرسیدیم که اگر رئیس جمهور بودند، چه کارهایی می کردند و روی چه موضوعی به عنوان مهم ترین موضوع جامعه کار می کردند؟ این افراد جواب های جالبی در این مورد دادند که در این ویدئو با هم می بینیم."

ما از 100 نفر در سنین مختلف پرسیدیم که اگر رئیس جمهور بودند، چه کارهایی می کردند و روی چه موضوعی به عنوان مهم ترین موضوع جامعه کار می کردند؟ این افراد جواب های جالبی در این مورد دادند که در این ویدئو با هم می بینیم."
194
03:06
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.