درباره ایران چه می دانید؟ (قسمت اول)

در این ویدئو از مردم لندن سوال پرسیده می شود که وقتی به ایران فکر می کنید چه چیزی به ذهنتان می آید؟ جواب های آن ها را در این ویدئو ببینیددر این ویدئو از مردم لندن سوال پرسیده می شود که وقتی به ایران فکر می کنید چه چیزی به ذهنتان می آید؟ جواب های آن ها را در این ویدئو ببینید

در این ویدئو از مردم لندن سوال پرسیده می شود که وقتی به ایران فکر می کنید چه چیزی به ذهنتان می آید؟ جواب های آن ها را در این ویدئو ببینیددر این ویدئو از مردم لندن سوال پرسیده می شود که وقتی به ایران فکر می کنید چه چیزی به ذهنتان می آید؟ جواب های آن ها را در این ویدئو ببینید
248
03:02
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.