آرامگاه شیخ زاهد گیلانی

آرامگاه شیخ زاهد گیلانی از بناهای تاریخی مربوط به قرن نهم هجری و دوره تیموری است که در سال ۱۳۴۷ به شماره ۸۲۴ به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است.آرامگاه شیخ زاهد گیلانی از بناهای تاریخی مربوط به قرن نهم هجری و دوره تیموری است که در سال ۱۳۴۷ به شماره ۸۲۴ به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است.

آرامگاه شیخ زاهد گیلانی از بناهای تاریخی مربوط به قرن نهم هجری و دوره تیموری است که در سال 1347 به شماره 824 به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است.آرامگاه شیخ زاهد گیلانی از بناهای تاریخی مربوط به قرن نهم هجری و دوره تیموری است که در سال 1347 به شماره 824 به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است.
202
01:13
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.