تاریخ این کلیپ رو فراموش نخواهد کرد!!

مصاحبه ای فوق العاده خنده دار با مردم درباره جام جهانی که اطلاعات بعضی از مردها رو نسبت به فوتبال و جام و جهانی نشون میده. شدیدا این کلیپ توصیه میشهمصاحبه ای فوق العاده خنده دار با مردم درباره جام جهانی که اطلاعات بعضی از مردها رو نسبت به فوتبال و جام و جهانی نشون میده. شدیدا این کلیپ توصیه میشه

مصاحبه ای فوق العاده خنده دار با مردم درباره جام جهانی که اطلاعات بعضی از مردها رو نسبت به فوتبال و جام و جهانی نشون میده. شدیدا این کلیپ توصیه میشهمصاحبه ای فوق العاده خنده دار با مردم درباره جام جهانی که اطلاعات بعضی از مردها رو نسبت به فوتبال و جام و جهانی نشون میده. شدیدا این کلیپ توصیه میشه
246
00:53
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.